Beteckning Våning Adress Yta Hyra Ledig Övrigt
10-11-302 Nb Mejerigränd 2 340.00 m2 25000.00 kr 2025-02-01