Integritetspolicy

Wiksténs fastigheter

Denna policy uppdaterades senast 2022-09-13.

Wiksténs Fastigheter är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och tillhörande tjänster.

Så behandlas personuppgifter som insamlats via wikstens.se

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter i huvudsak i samband med att du visar intresse utav att bo i våra fastigheter eller väljer att bli hyresgäst hos oss.

När du fyller i vår intresseanmälan till vår bostadskö eller anmäler intresse till våra lokaler kan du bli ombedd att fylla i nedanstående uppgifter

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Arbetsrelaterade uppgifter

När du fyller i återanmälan kan du bli ombedd att fylla i nedanstående uppgifter

 • Personnummer

När du fyller i felanmälan kan du bli ombedd att fylla i nedanstående uppgifter

 • Lägenhetsnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post

Om du tackar ja till erbjudandet om hyra en lägenhet/lokal kommer en kreditkontroll att uföras

Insamlande av cookies sker på webbsidan. https://wikstens.se/cookies
Denna insamling kan du själv också påverka genom att ändra i inställningarna.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används för olika ändamål. Beroende på om du är hyresgäst eller sökande via vår bostadskö så beskriver nedan hur vi behandlar dina personuppgifter.

 • Personuppgifter används till att identifiera dig i vår bostadskö
 • Möjliggöra service för dig som hyresgäst. 
 • Hantera hyresgästförhållandet och erbjuda våra tjänster
 • Följa tillämplig lagstiftning
 • Uppgifter kan användas för att förbättra våra tjänster och kommunikation och möjliggöra en mer positiv, personifierad och anpassad upplevelse.
 • Möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Uppgifter kan även användas till att utgöra underlag för marknadsundersökningar, administration av tävlingar, möjliggörandet att erbjuda hyresgästförmåner.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Wiksténs Fastigheter överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats fysiskt eller via wikstens.se. Personuppgifter kan överlämnas ifall det är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar.

Betrodda tredje parter som exempelvis hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas. Vissa personuppgifter kan överlämnas till våra samarbetspartners i samband med att service, reparation, eller förbättringsåtgärder skall utföras i din hyreslägenhet eller annat utrymme som du förfogar över.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till exempelvis myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Hur vi skyddar din information

Varje sida på wikstens.se och bokningssystemet via wikstens.se är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via bokningssystemet. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden. Utgångspunkten för Wiksténs Fastigheter i all hantering rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget.

Vid inaktivitet kopplat till intresseanmälan så sker ett totalt borttagande av personuppgifter efter ett år om inget annat överenskommits mellan sökande part och Wiksténs Fastigheter.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig som hyresgäst, behandlas under den tid det anses nödvändigt.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss via info@wikstens.se för att göra en begäran.