Återanmälan

För att vara aktiv i vår kö ska du återanmäla dig senast 3 månader efter registrering eller senaste återanmälan.

Vänligen fyll i ditt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) nedan och klicka på återanmälan.