Aktuellt

Nya rekommendationer Covid-19

2020-11-13

Skärpta råd i Norrbotten från Folkhälsomyndigheten

Efter samråd med Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har folkhälsomyndigheten fattat beslut om skärpta råd i Norrbotten att gälla från 10 november 2020. De skärpta råden omfattar bl.a. att vi ska undvika fysisk kontakt, avstå från att vistas i olika inomhusmiljöer och vi ska minimera antalet besökare i våra verksamheter.

Vi har sedan i våras haft ett förändrat arbetssätt vid utförande av bl.a. felanmälningar. Mot bakgrund av de nya restriktionerna kommer vi göra fler förändringar i vårt arbetssätt samt lämna tydligare uppmaningar till våra Hyresgäster och besökare.

Besök på kontoret - Undanbedes

Mot bakgrund av de skärpta råden uppmanar vi er hyresgäster och övriga besökare att i första hand inte besöka vårt fastighetskontor. De flesta ärenden kan skötas digitalt eller per telefon.

Felanmälan -  Digitalt alt. telefon

Felanmälan ska i första hand göras digitalt via Mina Sidor alt. Hemsidan eller via telefon. I undantagsfall fysiskt på vårt kontor. Har du som hyresgäst inte inloggning till Mina Sidor, kontakta kontoret så skickar de ut en inbjudan. För mer information om mina sidor, klicka här.

Tidsbokning

Vi erbjuder tidsbokade besök. Kontakta kontoret per telefon för tidsbokning. 

Kontraktskrivning, utlämning nycklar m.m.

Vissa ärenden är svåra att utföra digitalt. Utlämning av nycklar är ett exempel. Därför har vi inne på kontoret anpassat en miljö så att det kan ske på ett säkert sätt. 

Vädjan

Vi vill inte utsätta någon för onödiga risker och samtidigt bibehålla bra service. Vänligen följ dessa rekommendationer. Vi beklagar de olägenheter detta kan medföra för dig som kund. 

 

Kategorier

  • Nyheter