MENU

Nyheter

5 februari 2016

Ny produktion - Åbergsleden 6

Vi har nu tagit beslut om att återuppbygga fastigheten Åbergsleden 6. Byggnaden drabbades den 21 augusti av en omfattande brand vilket resulterade i att byggnaden revs. Vår målsättning har hela tiden varit att uppföra en ny byggnad. Under hösten har ett intensivt arbete pågått med bl.a. försäkringsbolag, projektering av ny byggnad samt upphandling av densamma. Alla delar är nu klara och vi har antagit PEAB Sverige AB som totalentreprenör för uppförande av den nya byggnaden.

Entreprenaden uppgår till 45 miljoner kronor och totalt handlar det om 19 nya lägenheter fördelat på 2:or, 3:or samt 4:or. Entreprenaden kommer att färdigställas under våren 2017.

- ”Det känns oerhört glädjande att idag kunna meddela att vi tagit beslut om att uppföra en ny byggnad på Åbergsleden 6. Efter den tragiska branden har arbetet varit intensivt med en klar målsättning om att kunna uppföra en ny byggnad. Arbetet har inte varit alldeless enkelt då fastigheten ses som riksintresse och ställer höga krav på det exteriöra utförandet. Vi har tillsammans med Kommunen och sakkunniga hittat en bra lösning. Det som nu sker är slutprojektering där ritningar, lägenheter och dess ytor kommer att fastställas. När dessa är klara kommer vi först presentera det för de som bodde i fastigheten och därefter släppa dem på vår hemsida, säger Dennis Wikstén, VD för Wiksténs Fastigheter”.

- ”Vi är glada att vi på Peab fått förtroendet av en stark lokal fastighetsaktör att bygga ett bostadshus med klassisk arkitektur med moderna funktioner och materiallösningar. Att hjälpa Wiksténs Fastigheter i sin ambition att skapa bra och genuina bostäder utvecklar både oss och den lokala bostadsmarknaden, säger Johan Rahkola, arbetschef Peab Sverige AB”.

Det som nu sker är slutprojektering där ritningar, lägenheter och dess ytor kommer att fastställas. När dessa är klara kommer vi först presentera det för de som bodde i fastigheten och därefter släppa dem här på vår hemsida. 

Vid ny produktion har vi alltid separat kö. För Er som är intresserad av att ställa Er i kö kommer detta först att vara möjligt i samband med att vi släpper lägenheterna. Det är inte möjligt att ställa sig i kö ännu. Datum för släppet av lägenheterna är ännu inte bestämt, vi återkommer närmare här på vår hemsida. 

Läs pressmeddelande

Fler nyheter