MENU

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligt. Är man två som står på kontraktet så måste båda personerna skriva under uppsägningen. Antingen kan man komma in till oss på kontoret och skriva under kopia av kontraktet som vi har här eller så kan man posta eller faxa en uppsägning till oss. Det går inte att bara maila en uppsägning eftersom det måste finnas en underskrift på den. Däremot kan man skanna in sin uppsägning och sen maila den till oss.
Om man skriver en egen uppsägning så ska det framgå vad man säger upp, vad man heter, adress, telefonnummer, datum för uppsägningen samt en underskrift. Skriv även eventuella önskemål t.ex. om tidigare utflytt.

Uppsägningstiden är 3 kalendermånader och börjar nästföljande månadsskifte. Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad. Samma regler gäller för uppsägning av så väl lägenheten som motorvärmare, carport och garage.