MENU

Upplåsning

För upplåsning under kontorstid ring kontoret på 0921-138 21 eller direkt till din fastighetsskötare.
För upplåsning efter kontorstid ringer Ni jourtelefonen, 0921-20 19 90.
Upplåsning efter kontorstid debiteras med 500 kr/gång. Detta ska erläggas kontant vid upplåsningstillfället.