MENU

Tapetsering / Reparation

Tapetsering och reparationer i lägenheterna görs när behov finns. Kontakta oss om du har funderingar om tapetsering och reparationer i din lägenhet eller om du vill tapetsera om själv. 
 Arbetet som du själv står för måste vara ”fackmannamässigt utfört” annars kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar ut. Det är inte tillåtet att måla på väggar som har tapet.