MENU

Sopsortering

I våra miljöstationer hittar du kärl för brännbart, kompost, papper, kartong, hårdplast, metall, färgat/ofärgat glas, batterier, glödlampor, elektronikavfall samt deponi.

Är du osäker på hur du ska sortera kan du läsa mer här: Bodens Kommun, Avfall, renhållning, återvinning
Tänk på rengöra förpackningar för att minska lukt och obehag samt att bryta isär/platta till kartonger så att fler ryms i kärlet.

Grovsopor som tex möbler ska du själv transportera till återvinningen eller Brännkläppens avfallsanläggning.