MENU

Persienner

Reparation och underhåll av befintliga persienner bekostas av hyresgästen själv.
Finns det inga persienner i din lägenhet och du vill bekosta en montering själv, kontakta oss först.