MENU

Överlåtelse av lägenheten

Huvudregeln enligt 32§ Hyreslagen är att det råder förbud för en hyresgäst att överlåta en lägenhet (hyresrätt) utan hyresvärdens samtycke, ett s.k. överlåtelseförbud.
Vi hänvisar i första hand till vårt kösystem. Ansökan om överlåtelse kan lämnas till Hyresvärden. Tillstånd till byte av lägenhet lämnas endast i undantagsfall, för att läsa mer om lägenhetsbyte klicka här