MENU
  • Nycklar

  • Det ingår minst 3 stycken nycklar till lägenheten.
  • Behöver du extra nycklar måste du få en rekvisition av oss på de antal nycklar du vill ha. Den tar du sedan med till Låssmeden som tillverkar nycklarna åt dig. Nycklarna betalas av hyresgästen.
  • Vid förlust av en nyckel är hyresgästen skyldig att ersätta kostnaden för ny cylinder samt nycklar.
  • Vid avflyttning skall samtliga nycklar återlämnas.