MENU

Lägenhetsbyte

Tillstånd till byte av lägenhet kräver att hyresgästen har beaktansvärda skäl och att det kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt att det inte finns andra särskilda skäl emot bytet. Ett lägenhetsbyte kräver båda hyresvärdarnas tillstånd. 

Med beaktansvärda skäl avses exempelvis en växande familj som behöver större utrymme alt. att barn lämnat hemmet och familjen behöver mindre utrymme. Lägenhetsbytet ska därför syfta till en större alt. mindre lägenhet. En lägenhet av samma storlek (antal rum) är inte att anses som beaktansvärda skäl. Kan Hyresgästen erhålla en lägenhet på marknaden utan byte anses inte beaktansvärda skäl föreligga.

Hänsyn tas avseende den nye hyresgästens förmåga att fullgöra sina skyltigheter som hyresgäst såväl med avseende på hyresbetalning som beträffande vårdnadsplikter och iakttagande i övrigt av ordning och skick i fastigheten. Det innebär i korthet att den nye Hyresgästen ska ha fastinkomst, goda hyresreferenser samt inte belastas av betalningsanmärkningar/skulder hos kronofogden.

Exempel på andra särskilda skäl kan t.ex. vara att Hyresvärden misstänker att det kommer att ske någon ekonomisk ersättning Hyresgästerna emellan med anledning av lägenhetsbytet. Ett annat skäl kan vara om någon av Hyresgästerna erhållit lägenheten genom byte och inte bott en längre tid.

Vid ett lägenhetsbyte övertar ny Hyresgäst den tidigare hyresgästens hyresavtal. d.v.s. ansvar för ev. brister som orsakats av tidigare Hyresgäst övertas av den nya Hyresgästen.

Blankett - Ansökan om lägenhetsbyte