MENU

Laddning av elfordon, elcykel m.m.

För närvarande har vi inga laddplatser för elfordon. Vi håller på att undersöka frågan och kommer under vintern 2021/2022 att komma med ytterligare information. 

Bilplatser

Vad gäller laddning av elfordon på bilplatser följer flertalet risker. Se folder för närmare information.

Elcyklar, permobiler och andra mindre elfordon

Det råder ett generellt förbud för laddning av elcyklar, permobiler och andra mindre elfordon i alla våra fastigheter. Det får endast ske i särskilt anvisade utrymmen. För närvarande finns det endast på Kungsgatan 43 för permobiler.