MENU

Kameraövervakning

Centralgarage

Samtliga av våra centralgarage är utrustade med kameraövervakning med inspelning.

Trapphus

Vissa av våra trapphus är utrustade med kameraövervakning med inspelning. I förekommande fall framgår detta av tydlig skyltning. 

Syfte och Dataskyddsförordningen

Syftet med kameraövervakning är att förhindra, utreda och lösa brott. Vi följer Dataskyddsförordningen regler gällande kameraövervakning och allt inspelat material lagras i max 30 dagar. Om du vill ha mer information om vår kameraövervakning vänligen kontakta oss på info@wikstens.se