MENU

Kabel-TV 

TV analog basutbud

I er lägenhetshyra ingår ett analogt basutbud. Följande kanaler ingår i det analoga basutbudet:

TV digitalt basutbud

För att se hela basutbudet digitalt krävs att Ni som hyresgäst har ett kort med tillhörande insticksmodul alt. box. Anledningen till det är att de flesta kanaler inte får sändas okodat. Följande kanaler kan ni se digitalt utan programkort:

- SVT kanalerna
- TV 4
- Kanal 6

Fler kanaler?

Om Ni som hyresgäst önskar fler kanaler så erbjuder Sappa olika kanalpaket. Dessa betalar Ni som hyresgäst själva för. 

För mer information om vilka kanaler som ingår i basutbudet eller vilka olika paket som finns att beställa se www.sappa.se eller ring 0774-444 744.