MENU

Inflyttning

Som inflyttande hyresgäst har du rätt att närvara vid besiktningen om du vill. Det är däremot den avflyttande hyresgästen som bokar en tid som passar dem. Är du med på besiktningen får du oftast kvittera nycklarna direkt på plats, förutsatt att allt är godkänt på besiktningen. Om du inte kan närvara på besiktningen kvitterar du ut nycklarna på vårt fastighetskontor i efterhand.

Inflyttningen sker normalt den första i månaden. Om den första infaller på en helgdag ska du som inflyttande hyresgäst få nycklarna senast kl 12 första vardagen efter.

Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista i månaden.

Tänk på att beställa eventuell installation av telefon och bredband. Kom också ihåg att göra en adressändring i god tid innan du flyttar samt att se över din hemförsäkring.