MENU

Hemförsäkring

Det är viktigt att Ni som hyresgäst tecknar en egen hemförsäkring så ni är skyddade ifall något skulle hända. Till exempel vid vattenskador och bränder krävs en hemförsäkring för att täcka skador på er egendom.