MENU

Grilla på balkongen

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen, vare sig med el, gasol eller kolgrill pga brandrisken och att matos kan komma in till grannen. Däremot är man mer än välkommen att ta ner sin grill på gården och grilla där. Tänk dock på ställa grillen minst 10 meter från husväggen för att minska brandrisken.