MENU

Flyttanmälan till Skatteverket

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Detta gör du på www.skatteverket.se/flytta . Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa detta hos Svensk adressändring ( www.adressandring.se ). 

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd i den lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning du bor och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret på ditt kontrakt eller i husets entre. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entren om det finns en sådan.