MENU

Avflyttning

Om ni önskar flytta från lägenheten måste den först sägas upp. Klicka här för att läsa mer om uppsägningen.
Det är ni som avflyttande hyresgäst som är skyldig att visa lägenheten för eventuella intressenter innan ni flyttat därifrån.
Planera flytten så att lägenheten är urstädad när avtalet upphör. Även förrådet och eventuellt garage ska tömmas och städas ur. För att läsa mer om flyttstädning klicka här.

Senast kl 12 första vardagen efter det datum kontraktet avslutades ska lägenheten vara urstädad och besiktad så att nästa hyregäst kan få nycklarna. Om den dagen infaller på en helgdag gäller nästa vardag. Dvs om den 1:a i månaden är en lördag ska lägenheten vara besiktad senast kl 12 på måndag den 3:e. För att läsa mer om besiktningen klicka här.

Kom ihåg att avsluta era eventuella abonnemang på bredband, telefoni, el m.m.
Tänk dock på att det är ni som flyttar ut ska stå för elabonnemanget för lägenheten under hela uppsägningstiden eller tills dess lägenheten övertas av en ny hyresgäst, om detta sker före uppsägningstidens utgång.

När du flyttar ska du även göra en flyttanmälan till Skatteverket. Klicka här för att läsa mer om detta.