MENU

Andrahandsuthyrning

Ansökan

Uthyrning i andra hand ska alltid godkännas av oss. Uthyrningen får ske i max 6 månader och du som hyresgäst måste ha särskilda skäl tex studier eller arbete på annan ort. Det finns särskild blankett för andrahandsuthyrning, se här. Denna fyller ni i och lämnar till oss för godkännande.

Det är alltid du som förstahandshyresgäst som har det juridiska ansvaret för bostaden. Du ansvarar för lägenhetens skötsel, att hyran betalas i tid samt att inga störningar förekommer i lägenheten. 

Om du, efter att andrahandsuthyrningen har upphört, inte vill flytta tillbaka till din lägenhet måste den sägas upp som vanligt med tre månaders uppsägningstid.

Ladda ner blankett - Ansökan

Avtal andrahandsuthyrning

Det är även viktigt att du som förstahandshyresgäst upprättar ett avtal med andrahandshyresgästen. Fastighetsägarna har tagit fram en mall ni kan använda.

Ladda ned blankett - Avtal om uthyrning i andrahand