MENU

Cookies på webbplatsen

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil med information som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på din enhet. Vid senare besök på webbplatsen med samma enhet hämtar webbplatsen upp informationen från enheten för att underlätta besöket på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära.

- Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en viss tid.
- Temporära cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Varför meddelar vi om cookies?

Den 1 juli 2011 ändrades lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Cookielagen, LEK kap 6 §18, är en del av EU-direktivet The Revised E-Privacy Directive. Lagen syftar till att förhindra att Internetanvändare spåras utan sitt samtycke. Detta genom att förbjuda att data sparas på, eller hämtas från, användarens terminalutrustning, till exempel dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Lagen säger: ”Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.”

Varför använder vi oss av cookies?

På denna webbplats använder vi oss av cookies för att ständigt förbättra din upplevelse på vår webb. Under dessa omständigheter använder vi oss av cookies:

- Inloggning (För att veta om man är inloggad eller inte)
- Bildstorlekar (För att kunna anpassa bildernas upplösning efter besökarens skärmstorlek)
- Webbstatistik (För att kunna vidareutveckla sidan)
- Accept av våra cookies-villkor (För att enheten du använder ska slippa bli tillfrågad igen)

Vi sparar ingen personlig information via cookies. Den information vi däremot lagrar via cookies, genom exempelvis statistik i utvecklande syfte, används aldrig av andra parter än ägaren av denna webbplats.

Hur stänger man av cookies?

För att kunna använda webbplatsen fullt ut måste du acceptera cookies. Vill du däremot inte använda cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det medför dock att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats. https://www.pts.se/cookies

Personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till oss. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom ge dig god service, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick och erbjudanden som är anpassade för dig. Du som kund har rätt att efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Personuppgiftslagen (PUL)

Enligt PUL har du rätt att få information om behandling av personuppgifter och vi ber dig också samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Det är därför som du ombeds att göra detta på webbplatsen. Du kan läsa mer om PUL här. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204

Personuppgiftshantering

Vi avser att ge dig så mycket kontroll som möjligt över din privata information; det är viktigt för oss att du känner dig hemma när du besöker vår webbplats. Vi är ansvariga för de uppgifter du lämnar till oss, t.ex. när du beställer en tjänst eller en vara eller blir medlem hos oss. Sådan information sparas och lagras för att vi ska kunna ge dig den service du förväntar dig och i övrigt ge dig en god service.

General Data Protection Regulation (GDPR)

EU har enats om ny lag som träder i kraft i alla EU-länder under inledningen av 2018. Företag ska med andra ord uppfylla kraven i den nya lagen från och med ingången av 2018. Den nya lagen General Data Protection Regulation (GDPR) (”Dataskyddsförordningen”) kommer ersätta den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) som baseras på det tidigare EU-direktivet Data Protection Directive (DPD). Du kan läsa mer om GDPR här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=SV