Aktuellt

VA-arbeten - Landstingsvägen & Apelvägen

2023-06-09

Med start i nästa vecka (12/6) kommer NCC på uppdrag av Bodens Kommun utföra grävningsarbeten för ledningar längs Hedenbrovägen. Delar av gång och cykelbanan längs Hedenbrovägen kommer påverkas och delvis vara avstängd. Grävning kommer inte ske på vår fastighet d.v.s. parkeringar och tillträde till byggnaderna kommer inte påverkas. 

Arbetet beräknas klart i mitten av juli månad.

Kategorier

  • Driftstörningar