Aktuellt

Mätarbyte EL

2022-11-23

J&B El kommer, på uppdrag av Bodens Energi, under vecka 48 att byta lägenhetsmätare samt fastighetsmätare i nedre stadsdelen och nedre centrum. Då mätaren byts blir lägenheten tillfälligt strömlös. Då fastighetsmätaren byts kommer allmänna ytor att vara strömlös.

Fastigheter som berörs är:

Nygatan 1
Måndag den 28 november

Fabriksgatan 5
Måndag den 28 november

Fabriksgatan 7
Måndag den 28 november

Fabriksgatan 11 / Kommendörsgatan 11
Måndag den 28 november samt tisdag 29 november

Mejerigränd 4
Tisdag den 29 november

Mejerigränd 3
Tisdag den 29 november samt onsdag den 30 november

Mejerigränd 1
Onsdag den 30 november

Kategorier

  • Driftstörningar