Aktuellt

Lägenhetshyror 2023 - Hyresgästföreningen strandar hyresförhandlingen

2023-01-26

Hyresförhandlingarna för 2023 års lägenhetshyror avseende Wiksténs Fastigheters fastighetsbestånd har strandats av Hyresgästföreningen. 

Wiksténs Fastigheter påkallade till förhandling i slutet av september 2022. Vi yrkade på en hyresjustering på 10.79 %. Sedan dess har parterna haft flertalet möten i syfte att hitta en överenskommelse. Dessvärre valde Hyresgästföreningen att strandra förhandlingarna 24 januari 2023. Bakgrunden till deras beslut är att de anser att parterna står långt ifrån varandra. 

Hyresgästföreningen har lämnat ett slutligt bud avseende lägenhetshyror för 2023 med 1,79 %. Vi har lämnat olika motbud d.v.s. lägre än 10,79 %, men dessa har inte accepterats av Hyresgästföreningen. 

Vad händer nu?

En strandad hyresförhandling möjliggör att vi som hyresvärd kan direktavisera en hyreshöjning för våra hyreslägenheter. Vi kommer däremot inte att göra det i nuläget, utan vi kommer att påkalla till nya förhandlingar avseende hyror för 2023. 

När kommer hyreshöjningen att ske?

Då hyresförhandlingarna inte är klara så kan vi i nuläget inte svara på detta. Vi kan inte heller svara på om den blir retroaktiv eller inte. Drar förhandlingarna ut på tiden så finns risk för retroaktivitet. Därför är vår målsättning är att försöka hitta en överenskommelse så fort som möjligt i syfte att undvika retroaktivitet.  

Kategorier

  • Nyheter